05 720 45 00; +386 41 796 607; info@meditrans.si

Nenujni reševalni prevozi po Sloveniji

Potrebujete prevoz na zdravstveno terapijo? Morate na pregled ali terapijo, v bolnišnico ali zdravilišče ali potrebujete drug ne nujen prevoz z reševalnim vozilom? Izvajamo prevoze na kontrolne preglede, prevoz na terapije prevoz na obsevanja, prevoz na kemoterapijo, prevoz na fizioterapijo, premestitev iz bolnišnice, prevoz v in iz doma upokojencev, prevoz v zdravilišče.

Nekateri prevozi so urejeni Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) – preverite, če ste upravičeni do brezplačnega prevoza.

Ko zdravje izbira poti, Meditrans za vse poskrbi.

Pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili ima vsaka zavarovana oseba, kadar ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom iz zdravstvenih ali drugih razlogov. Sem sodijo:

  • nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
  • prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;
  • v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;
  • prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

Nujni prevozi vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda, ki lahko zagotovi ustrezno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza mora potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovanca, ali zdravnik, ki ga je sprejel na zdravljenje.